Opće informacije

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
Hotel Parentium, Zelena laguna 6, Poreč, Croatia
25.-28.10.2023.

 

TEHNIČKI ORGANIZATOR
SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.
Andrije Hebranga 34, Zagreb, Croatia
Tel: 00 385 1 4862 607
Fax: +385 1 4862 622
Email: jelena@spektar-holidays.hr