Program događanja

Program

Veličina programa: 0.43 MB. Posljednji put je ažuriran: 26.10.2023., u 17:39 sati.

PROGRAM DOGAĐANJA | PREUZIMANJE (PDF)

Program će biti postavljen uskoro.

 

Program Simpozija
Najava pojedinih predavanja i okruglih stolova
Četvrtak, 26.10.2023., 14:45 – 15:30

Pozvano predavanje: Korado Korlević
„Transhuman agenda – vrijeme koje dolazi“
Nekoliko je ključnih tehnologija koje će obilježiti 21. stoljeće, no jesmo li mi kao pojedinci i zajednica spremni za nove izazove, imamo li nove alate i motivaciju za preći u svijet stalnog učenja i usavršavanja? Živimo u najizazovnijem vremenu u posljednjih 150.000 godina i cupkamo na mjestu. Imamo li pravo čekati da se budućnost desi? Najvažniji i najopasniji period u posljednjih 40.000 godina za Homo sapiensa. Kako razumjeti i kako se kao pojedinac, kompanija, zajednica postaviti u odnosu na nadolazeće izazove.

Petak, 27.10.2023., 10:00 – 11:15

Predavanje i panel: HUP – Udruga geodetsko-geo informatičke struke
„Održivost tržišta“
Moderator: Vedran Car (Cadcom d.o.o., direktor)
Liberalizacija tržišta usluga segment je regulatorne reforme koju vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Cilj  je olakšati pristup tržištu usluga te potaknuti produktivnost i konkurentnost, kako bi se otvorio prostor za povećanje produktivnosti i inovativnosti gospodarstva, (samo)zapošljavanja novih poduzetnika i konkurentnije cijene usluga. Koje su prednosti, a koje mane ovakve politike i najbitnije koje su posljedice? Može li liberalno tržište biti uređeno tržište? Od kakvog je utjecaja liberalno tržište na očuvanje digniteta struke i cijena usluga koje nudimo, odnosno na održivost poslovne zajednice?
Koncept sesije TED talk:

Predstavljanje HUP-ove udruge geodetsko-geo informatičke struke

HUP HORIZONT - ekonomski izgledi za 2024. godinu

Marina Popović Škeva (Geodetski zavod Rijeka d.o.o., geodetski projektant), Angelina Mrša (Geodetski zavod Split d.d., tehnički direktor), Vedran Car (Cadcom d.o.o., direktor)

Vrijednost rada iz perspektive Naručitelja i perspektive Poslodavca, te kako nam u tome može pomoći HKOIG?
Koliko vrijedi sat geodetskog stručnjaka i koji je utjecaj neto plaće, troškova poslovanja i tržišta na prodajnu cijenu sata rada.

Jesu li rezultati nabava pokazatelji stručnosti i šalju li nam isti poruku upozorenja?

Ponašanje (ne)odgovornog poduzetnika – problemi, posljedice i rješenja
Kako potezi poslodavca i odgovornih osoba (ovlaštenika), na temelju ponekad uskogrudnog pogleda, utječu na stanje u struci i društvu općenito. Gdje je problem i koje su posljedice?!

Petak, 27.10.2023., 15:30 – 17:00

Predavanja: Državna geodetska uprava
„Zakonodavne, programske/provedbene aktivnosti Državne geodetske uprave“
Moderator: Antonio Šustić (glavni ravnatelj Državne geodetske uprave)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030.

Katastarska izmjera/geodetski elaborat - temelj za sustavnu/pojedinačnu obnovu katastra i zemljišnih knjiga

Državna geodetska uprava će na 16. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije predstaviti novine koje se predlažu Nacrtom prijedloga izmjena i dopuna Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koji je u proceduri donošenja, aktivnosti koje Državna geodetska uprava provodi u okviru Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. kojeg je donio Hrvatski sabor te poslove koje katastarski uredi obavljaju u okviru pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata s posebnim osvrtom na svrhu, razloge i sadržaj zaključaka o dopuni geodetskih elaborata.

Petak, 27.10.2023., 17:00 – 18:00

Okrugli stol: Uloga geodeta u procjeni nekretnina i posredovanja u prometu nekretnina
Moderator: Vedran Peran (Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije)
U 2022. godini zabilježeno je preko 116.000 kupoprodaja nekretnina u Hrvatskoj sa ukupnim prometom od preko 8,5 milijardi eura. Nakon stanova i apartmana, najprodavanije vrste nekretnina su poljoprivredna i građevinska zemljišta. Prostor je ograničeni resurs i kao takav postaje sve nedostupniji i skuplji. Kakva je i kolika uloga geodeta u cjelokupnom procesu kupoprodaje i procjene nekretnina? Kako postati agent za posredovanje u prometu nekretninama? Kakve je stanje tržišta trenutno i kakvi su trendovi? Da li propadaju investicije zbog nesređene dokumentacije? Odgovore na ova, a i mnoga druga pitanja potražiti ćemo od naših gostiju:

Petak, 27.10.2023., 18:00 – 19:00

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
„Kako legalno koristiti dron u geodetskim aktivnostima?“
Damir Bezik, Voditelj odjela bespilotnih zrakoplova
Tehnologija dronova je najbrže rastuća grana zrakoplovstva s vrlo širokom primjenom. Jednu od možda najraširenijih primjena doživljava upravo u geodeziji. Uporaba dronova u geodeziji predstavlja velik iskorak ka bržem prikupljanju, obradi i analizi velike količine prostornih podataka, što ih čini atraktivnim alatom velikom dijelu geodetskih izvođača. Međutim, istovremeno uporaba dronova predstavlja i rizik za okolinu u kojoj se njima izvode aktivnosti, kako na tlu, tako i u zraku. Radi održive primjene i prednosti koje donosi uporaba dronova, nužno je zajamčiti prihvatljivu razinu sigurnosti za neuključene osobe i imovinu na tlu i u zraku u području u kojem se izvode aktivnosti dronovima.
Iako u postizanju prihvatljive razine sigurnosti ništa ne može zamijeniti zdrav razum, još jedna od mjera za umanjenje rizika je i uspostava pravila letenja dronovima i njihovo poštivanje od strane operatora i udaljenih pilota.
Izlaganje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, mjerodavnog nadležnog tijela u području civilnog zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj, omogućit će prisutnim stručnjacima upoznavanje s propisnom uporabom dronova u različitim kategorijama operacija, kao i s administrativnim postupcima koje je potrebno poduzeti prije uporabe dronova.

Subota, 28.10.2023., 10:00 – 11:15

Okrugli stol: Komasacija nekad i danas - kako provesti komasaciju - praktična iskustva iz provedbe
Moderator: Josip Vejmelka
Sudionici: Igor Miodrag (Ministarstvo poljoprivrede), Mladen Šoškić (Savez geodeta Srbije), Alan Đozić (Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja), Adrijan Jadro (Hrvatska komora ovlaštenih inženjera, geodezije), Slavko Šimičić (diplomirani inženjer geodezije) Nikola Ribaroski (Macedonian Chamber of Trade Surveying Companies)
Komasacija je agrotehnička mjera u čijoj provedbi vrlo istaknutu ulogu imaju ovlašteni inženjeri geodezije. Kroz bogatu povijest komasacija u RH, komasirano je više od 750 000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Posljednjih 30 godina međutim nije provedena niti jedna komasacija poljoprivrednog zemljišta. Vlada RH donijela je 1. prosinca 2022. godine Program komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine, kojim je predviđeno da se do okončanja programa komasira 18 000 hektara poljoprivrednog zemljišta za što su osigurana sredstva od 39.816.842 eura. Uz prijenos iskustava i dobra praksa provedbe komasacija iz prošlosti, na okruglom stolu raspravit će se o potrebnim uvjetima da bi se program realizirao, eventualnim programima u budućnosti te o ulozi ovlaštenih inženjera geodezije i svih drugih sudionika u komasacijama u novome društvenom uređenju.

Subota, 28.10.2023., 11:30 – 12:30

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije:

Zaključci provedenih nadzora nad radom ovlaštenih inženjera geodezije
Nastavno na provedeni godišnji program nadzora nad radom ovlaštenih inženjera geodezije, Odbor za etiku, stručna pitanja i propise će u kratkom izlaganju predočiti donesene zaključke na temelju provedenih nadzora. U zaključcima Odbor ukazuje na najčešće nepravilnosti uočene prilikom nadzora, kao i preporuke za njihovo otklanjanje i usklađivanje obavljanja djelatnosti u skladu s propisima na snazi.

Predlošci za potrebe stručnih geodetskih poslova za iz područja prostornog uređenja i gradnje
Odbor za etiku, stručna pitanja i propise izradio je ove predloške, kako bi standardizirao forme u kojima ovlašteni inženjeri geodezije obavljaju poslove iz područja prostornoga uređenja i gradnje. U kratkome izlaganju, ovlaštenim inženjerima geodezije će se ovi predlošci predočiti, s preporukom za njihovo korištenje.

Smjernice za prijenos podataka katastarskih evidencija na teren
Obzirom na veliki broj upita, uočenih neujednačenih postupanja ali i pritužbi na rad ovlaštenih inženjera geodezije prilikom korištenja i prijenosa podataka katastarskih evidencija na teren, Komora je izradila ove smjernice. Cilj ovih smjernica je upoznati osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove sa ovlastima i ograničenjima koje ovlašteni inženjeri geodezije imaju sukladno važećim propisima, ali i ujednačiti postupanja ovlaštenih inženjera geodezije.